God weet wat Hij doet en dat is altijd goed!
Hij is ook voor u opgestaan uit de dood! Geef uw leven dus aan Hem en bekeer u van uw zonde. Dat opent de weg naar de hemel.
info.psychischenood@gmail.com

Deze website gebruikt cookies. Door verder te gaan op deze website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

 

Welkom op deze website met verhalen over de glorieuze verandering die God in de levens van mensen tot stand kan brengen.

 

 

 

Veel jongeren plegen zelfmoord

 

Vaker en vaker horen en lezen we erover dat er weer een jongere zich van het leven beroofd heeft, vanwege pestgedrag op school of elders. Het gevolg is dat veel mensen zich geen raad meer weten met hun situatie, zich waardeloos, onbelangrijk en niet geliefd voelen. Ze hebben het idee dat hun leven geen waarde heeft en dat het maar beter is als ze er niet meer zijn.  Het is in- en intriest dat zoveel levens van jonge mensen hierdoor verloren gaan.

 

Veel jongeren hebben geen enkel idee van het feit dat er een God in de hemel is die van ze houdt en wel waarde wilt plaatsen op hun leven. Anderen kennen Hem misschien wel, maar geloven niet dat God echt van ze houdt en hen wil helpen de pijn te verwerken. 

eigen ervaring

 

Ik spreek uit ervaring. Ook ik werd gepest op school en er waren nog veel meer dingen in mijn leven die niet liepen, zoals ik het graag zag. Ik wilde zo graag een normaal leven leiden, maar dat leek niet voor me weggelegd door allerlei omstandigheden, waar ik niets of weinig aan kon doen. Ook ik heb serieus overwogen om een eind aan mijn leven te maken. Dat ik leef heb ik aan God te danken. Al de tijd dat ik Hem afwees, wachtte Hij geduldig tot ik eindelijk accepteerde dat Hij leeft en van me houdt. Ik gaf mijn leven aan Hem en Hij bracht herstel in mijn leven.

 

Boekje

Over dat onderwerp heb ik op een andere website een aantal artikelen geschreven. Deze artikelen en artikelen en gedichten van mijn man over het onderwerp: depressie en zelfmoord zijn inmiddels gebundeld en zijn uitgegeven in boekvorm. We hopen mensen hiermee te helpen in te zien dat zelfmoord geen oplossing biedt, maar dat God mensen kan en wil herstellen. Dit boek is uiteraard niet alleen voor jongeren en mensen die serieus overwegen zelfmoord te plegen bedoeld. In het boekje hopen we een christelijk antwoord te geven voor mensen met psychische problemen. Als je u of u hier meer over wilt weten of het boekje wilt bestellen, dan kan dat. We hebben hier een e-mailadres voor geopend:  info.psychischenood@gmail.com. Omdat we bijna geen exemplaren meer in huis hebben en er voorlopig geen nieuwe druk gepland staat, kunnen we u wel een pdf bestand van het boekje toesturen. Dit kost 1 euro. Heeft u daar interesse in, dan kunt u ook een bericht sturen naar bovengenoemd e-mailadres.

  

Bekeringsgebed

 

God in de hemel, ik kom tot U.
Ik erken dat ik gezondigd heb en afgedwaald ben van U. Ik erken dat Uw Zoon voor mijn zonden is gestorven en opgestaan. Ik wil u vragen mij te vergeven en mij schoon te wassen met uw bloed. Ik vergeef iedereen die mij iets heeft aangedaan. Ik wil U vragen om in mijn hart te komen wonen en een wonder te doen. Vanaf nu wil ik Uw wil gaan doen. Ik dank U dat U mijn Redder bent. Ik bid dit alles in Jezus naam. Amen

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. 

Aantal bezoekers