God weet wat Hij doet en dat is altijd goed!
Hij is ook voor u opgestaan uit de dood! Geef uw leven dus aan Hem en bekeer u van uw zonde. Dat opent de weg naar de hemel.
info.psychischenood@gmail.com

Ook in deze tijd kan God nog altijd mensen genezen. Ik spreek uit ervaring.  Ik loop post en doe dat tegenwoordig met een postkar. Voorheen gebruikte ik de auto, maar deze ging kapot en de reparatie zou wat langer duren. De garage had op dat moment geen leenauto, dus ik ging op zoek naar een oplossing.

 

Dat God gebeden verhoort, bleek wel weer. Ik bid vaak in natuurgebied Midden Delfland tijdens een wandeling en begon ook in die periode heel erg te bidden en te pleiten voor een oplossing  Ik vond vervolgensop Marktplaats een postkar en kreeg zelfs korting op de prijs. Daardoor kon ik mijn werk blijven doen, maar het leverde ook pijnklachten op in mijn lies.

 

Tijdens een wandeling kreeg ik zoveel last, dat ik niet meer normaal kon lopen. Ik begon te bidden en na korte tijd voelde ik een 'plop' in mijn lies. Prompt werd ik genezen door God. Later kwam het tijdens het werk in mindere mate terug. Ik wees de pijn af in Jezus' Naam en ben nog steeds pijnvrij. Op moment van schrijven is dat vele weken later en heb ik nog heel vaak met de postkar postgelopen en wat langere wandelingen gemaakt. Voor mij is het duidelijk dat God nog steeds geneest. Ook in 2013.

 

Bekeringsgebed

 

God in de hemel, ik kom tot U.
Ik erken dat ik gezondigd heb en afgedwaald ben van U. Ik erken dat Uw Zoon voor mijn zonden is gestorven en opgestaan. Ik wil u vragen mij te vergeven en mij schoon te wassen met uw bloed. Ik vergeef iedereen die mij iets heeft aangedaan. Ik wil U vragen om in mijn hart te komen wonen en een wonder te doen. Vanaf nu wil ik Uw wil gaan doen. Ik dank U dat U mijn Redder bent. Ik bid dit alles in Jezus naam. Amen

Aantal bezoekers