God weet wat Hij doet en dat is altijd goed!
Hij is ook voor u opgestaan uit de dood! Geef uw leven dus aan Hem en bekeer u van uw zonde. Dat opent de weg naar de hemel.
info.psychischenood@gmail.com

Ik wil dood, een veelgezochte zin op google

Dit is een zin die regelmatig opgezocht wordt op internet. Dat zullen mensen niet zomaar doen. Veel mensen zullen letterlijk levensmoe zijn. Zelfmoord is iets wat helaas nog veel te vaak voorkomt. Mensen kunnen door tragische situaties heengaan en geen andere uitweg meer zien, dan een eind aan hun leven te maken.

 

De oorzaken van zelfmoord kunnen heel verscillend zijn. Mensen kunnen misbruikt zijn, mensen kunnen zwaar gepest zijn op school of in een andere omgeving, de seksuele geaardheid van mensen, kan een reden zijn om een eind aan hun leven te maken, mensen kunnen tegenslag op tegenslag in hun leven meemaken en mensen kunnen ernstig ziek zijn en bang veel lichamelijk te moeten lijden. Het komt er in ieder geval altijd op neer dat mensen depressief zijn en het allemaal niet meer zien zitten. Het is heel goed mogelijk dat er een grote aanval is op hun denkwereld door de tegenstander van God en zijn demonen. Hij doet er alles aan om mensen bij God vandaan te houden. Als hij iemand ertoe aan kan zetten, zelfmoord te plegen, zal hij daar heel blij van worden. Zelfmoord is echter geen oplossing voor onze problemen.

 

Ik las ergens de zin dat zelfmoord een definitieve oplossing voor een tijdelijk probleem is. Ik ben het daar niet mee eens. Als mensen besluiten een eind aan hun leven te maken, omdat ze ongeneeslijk ziek zijn en verder lijden willen voorkomen, is er geen sprake van een tijdelijk probleem.

 

Misschien kunt u de man nog kunnen herinneren die van een van de twin towers sprong, op het moment dat zich daar een vliegtuig in geboord had. De torens waren in brand geraakt en hij verkoos de dood door naar beneden te springen, in plaats van de gruwelijke dood door verstikking of verbranding. De kans dat hij op zeer korte termijn zou komen te overlijden was uitermate groot. Er zijn slechts weinig mensen op de hoge verdiepingen geweest, die het overleefden. Ik zie de daad van de man als zelfmoord, maar ook hier weer... het was geen definitieve oplossing voor een tijdelijk probleem. Hij zag de dood immers al in de ogen. Ik geloof dat God deze man niet zal oordelen voor zijn daad.

 

God houdt heel veel van mensen. Hij wilt niet dat mensen verloren gaan naar de hel. Hij wil dat alle mensen gered worden. 

Aantal bezoekers