God weet wat Hij doet en dat is altijd goed!
Hij is ook voor u opgestaan uit de dood! Geef uw leven dus aan Hem en bekeer u van uw zonde. Dat opent de weg naar de hemel.
info.psychischenood@gmail.com

 

www.scheppingofevolutie.nl  ontkracht op wetenschappelijke basis de evolutietheorie

 

 

www.automaan.nl christelijke garage in Pijnacker, met uitstekende service

  

www.corrietenboom.com museum over het leven van de familie ten Boom die Joden e.a. hielp onderduiken in de tweede wereldoorlog

 

www.dagelijkswoord.nlelke dag een Bijbeltekst in uw e-mailbox, meerdere vertalingen mogelijk

 

www.ikzoekGod.nl als je/u tot berouw en bekering wilt komen, vind u daar een voorbeeldgebed en meer informatie. Ook ik ben altijd bereid om via de mail met u te bidden en antwoord te geven op uw geloofsvragen. 

 

http://www.scki.org deze organisatie ondersteunt een kindertehuis in India dat is opgezet na de Tsnunami van 2004.www.antwoordenoverhetchristelijkgeloof.nl de bedoeling van deze site is u te helpen een begrip te krijgen van de levensveranderende kracht van Jezus Christus en antwoorden te vinden op de vragen die u heeft. De vraag die centraal staat is waar gaat u naar toe als u sterft? De eeuwigheid is te lang om hierover te makkelijk te denken?

 

http://www.real-life.nl Real Life is een christelijke site die de liefde van God en Jezus Christus laat zien

 

 

 http://home.solcon.nl/gertjan_pos/Index.html  een krachtige website met de juiste boodschap over het evangelie van Jezus Christus en een schitterend verhaal over de Ark van Noach 

 

 


 

Aantal bezoekers