God weet wat Hij doet en dat is altijd goed!
Hij is ook voor u opgestaan uit de dood! Geef uw leven dus aan Hem en bekeer u van uw zonde. Dat opent de weg naar de hemel.
info.psychischenood@gmail.com

 

Beelden hebben heel veel invloed op je denkwereld

Wat voor de tv geldt, geldt ook voor computerspelletjes. Veel mensen zijn behoorlijk verslaafd geraakt aan bewegende beelden.

Je ziet zelfs al kleine kinderen die urenlang bezig zijn met het een of andere computerspel of ze hangen voor de tv.

Veel ouders accepteren dit zonder meer en vergiftigen daarmee hun eigen kinderen. Het is bewezen dat zowel de tv als allerlei computerspelletjes

een hele ongezonde invloed hebben op mensen.

Ik hoorde een interessante uitspraak over tv. De tv stelt je in staat je te laten vermaken door mensen die je nooit in huis toe zou laten.

Ik ben het hier wel mee eens. Je ziet een actiefilm, waarin de acteur de ene na de andere tegenstander neerschiet.

Je kijkt naar MTV en hoort de meest verschrikkelijke muziek, maar je vrienden kijken ernaar en je wilt niet achterblijven.

Het gevolg is dat je ook vergiftigd wordt door vrouwonvriendelijke beelden. Vrouwen worden er neergezet als lustobject.

Drugs en alcohol worden rijkelijk gepromoot op dat soort zenders, maar ook bij allerlei films en computerspelletjes. V

Veel mensen zijn hopeloos verslaafd aan allerlei agressieopwekkende computerspelletjes.

Anderen kunnen het misschien niet aan, maar jij wel, zeg je….

Je kijkt ernaar en denkt dat het geen invloed op je heeft. Je bent wel sterk en je houdt jezelf voor dat het maar beelden zijn.

Ik kan dit wel aan en er zit ook een uitknop op die tv, zeg je. Het heeft echter veel meer invloed op je, dan je denkt.

Waarom is je huwelijk kapot, waarom gaan de cijfers van je schoolopleiding met sprongen omlaag?

Waar komen die nachtmerries vandaan? Waarom ben je opeens meer alcohol gaan drinken en

waarom overweeg je ook een keer een klein beetje drugs te proberen?

Waarom zie je vrouwen niet meer als waardevolle mensen, maar als lustobject?

Waarom gaan mensen naar een school en maaien daar een aantal mensen neer?

Het antwoord is even ernstig als eenvoudig. Ze hebben naar beelden gekeken.

Ze zagen het op tv of speelden een dergelijk spel op de computer. Dit is het bewijs dat beelden

wel degelijk effect hebben op mensen en dat het letterlijk bloed kost. De stap van het zien van deze beelden naar het zelf uitvoeren

van wat je ziet is klein. Heel klein. Laat je er niet toe verleiden; je zult er nog eens grote spijt van hebben.

Er zijn mensen dood, er zijn levens verwoest, er zitten mensen in de gevangenis en er zijn nu mensen in de hel vanwege beelden.

Ze zagen beelden, waarvan ze dachten dat ze ermee om konden gaan, maar het vergiftigde hun denken met alle gevolgen vandien. W

e kunnen dit niet zomaar toestaan. Als je kinderen hebt, wees dan wijs. Maak afspraken over het gebruik van social media, computerspelletjes en tv.

Wanneer ga je meer tijd aan andere zaken besteden?

Wanneer zet je die tv eens uit, zet je een filter op je pc en gooi je al die verschrikkelijke computerspelletjes de deur uit?

Mensen werden uitgedaagd om een tijdje zonder media te leven. Dat waren niet alleen volwassenen, maar ook heel veel jongeren.

Veel van die mensen moesten aan het begin heel erg afkicken, maar later waren ze blij. Ze begonnen de waarde van het hebben van contact

met ‘echte’ mensen meer te waarderen. De banden met familie en vrienden werden beter en de cijfers van jongeren op school gingen omhoog. 

Christenen begonnen veel meer tijd aan het lezen van de Bijbel en het bidden tot God te besteden.

Ze lazen Psalm 101 vers 3 - 'Ik stel geen schandelijke digen voor mijn ogen' - en gingen dat in praktijk brengen.

Hun geestelijk leven ging met sprongen vooruit en ze veranderden in positieve zin. Een vader die televisieverslaafd was, deed de tv de deur uit.

Hij ging leuke dingen doen met zijn kinderen en had opeens een veel leuker gezinsleven en dat gold ook voor zijn kinderen.

Die hadden nu een veel leukere vader. Zo kan het ook gaan in jouw gezin en in jouw leven.

Je leven kan veel meer waarde krijgen, als je minder actief wordt op social media en de kabels van je tv doorknipt.

Dat klinkt misschien radicaal, maar kan een grote zegen voor je leven zijn en door de krant te lezen,

kan je ook op de hoogte blijven van het nieuws. Zeker ook als je geen christen bent,

is het van heel groot belang om verstandig om te gaan met social media. Veel christenen zijn al extra voorzichtig met social media,

hoewel er helaas een te grote groep gelovigen is, die zich ook teveel betrekken in dit soort zaken. Het is hetzelfde als alcohol en drugs:

Social media en tv maken meer kapot dan je lief is. Je ziet beelden en je hoort woorden die veel meer impact op je maken,

dan je toe zult willen geven. Want wat voor beelden geldt, geldt ook voor woorden. Er zit heel veel kracht in woorden. Dat geldt niet alleen voor de woorden die je zelf spreekt,

maar ook woorden die je vaak hoort of dat nu door muziek is, op tv of door mensen in je omgeving of jezelf. Ga dus wijs om met tv, social media en houdt je tong onder controle.

Dat is heel moeilijk, maar wel mogelijk.

CAPTIVETED, Finding freedom in a media captive culture

 

 

 

 

 

De film Captivated is zeker aan te raden als je meer informatie wilt over hoe je het beste met social media om kunt gaan en als je meer wilt weten over de invloed die het heeft op mensen en hoe je dit in je gezin aan orde kunt stellen. Het is nadrukkelijk geen speelfilm, maar een documaintare. Hij duurt vrij lang, maar is heel informatief.

 

 

Bekeringsgebed

 

God in de hemel, ik kom tot U.
Ik erken dat ik gezondigd heb en afgedwaald ben van U. Ik erken dat Uw Zoon voor mijn zonden is gestorven en opgestaan.

 Ik wil u vragen mij te vergeven en mij schoon te wassen met uw bloed. Ik vergeef iedereen die mij iets heeft aangedaan.

 Ik wil U vragen om in mijn hart te komen wonen en een wonder te doen. Vanaf nu wil ik Uw wil gaan doen. Ik dank U dat U mijn

Redder bent. Ik bid dit alles in Jezus naam. Amen

Aantal bezoekers