God weet wat Hij doet en dat is altijd goed!
Hij is ook voor u opgestaan uit de dood! Geef uw leven dus aan Hem en bekeer u van uw zonde. Dat opent de weg naar de hemel.
info.psychischenood@gmail.com

De kans dat je overlijdt is groot

Vrij veel mensen die ervoor kiezen een eind aan hun leven te maken, kiezen daar het spoor voor. Als je geen oplossing meer ziet, is dat ergens een begrijpelijke keuze. De kans dat je komt te overlijden door een aanrijding met de trein is immers uitermate groot. Als een trein met grote snelheid komt aanrijden, kan die in vrijwel alle gevallen niet meer op tijd stoppen. De trein heeft een lange remweg.

Dat betekent niet automatisch dat mensen ook daadwerkelijk komen te overlijden. Er zijn verhalen van mensen die het wel overleefd hebben, maar de rest van hun leven gehandicapt zijn. Een jonge vrouw in Amerika verloor haar beide benen, zit in een rolstoel, maar gaf na het ongeluk haar leven aan Jezus en is nu gelukkiger dan ze zich vroeger ooit voor kon stellen. Voor haar liep het achteraf goed af, maar of dat voor de machinist ook geldt is een heel ander verhaal.

De grootste nachtmerrie voor de machinist

 

Ik las eens ergens de woorden van een machinist die dit meemaakte. Het raakte hem dat hij iemand 

doodgereden had, terwijl hij machteloos was. Wat zijn pijn nog sterker maakte waren de ogen van die vrouw op het spoor. Ze stond met haar gezicht naar de trein toe.

 

Er zijn machinisten die dit meerdere malen in hun carrière meemaken en zo getraumatiseerd raken dat ze moeten stoppen met dit werk. Ze zullen langdurige geestelijke hulpverlening nodig hebben, omdat iemand ervoor koos geen rekening te houden met het lot van de machinist. Aan de andere kant geloof ik ook dat ze zo wanhopig kunnen zijn, dat ze niet helder meer na kunnen denken en niet meer in staat zijn om zich nog bezig te houden met wat het met de machinist doet. 

Zelfmoord is geen optie

 

Als christen ben ik een fervent tegenstander van zelfmoord. Ik geloof in God en weet dat Hij veel liefde voor mensen heeft. Hij kan en wil mensen, die het uitroepen tot Hem, compleet herstellen. Ik spreek uit ervaring. Ook ik ben door zulke trauma’s heengegaan dat ik er een eind aan wilde maken. En ja, ook ik overwoog ooit voor de trein te springen. De machinist interesseerde

 me niet en ik wist vanuit contacten in die tijd heel goed wat het doet met machinisten. Ik heb geluk gehad dat ik op dat moment vrij ver bij een station uit de buurt was. Anders had ik niet voor mezelf ingestaan.

 

Ik kende God niet, maar ik geloof dat Hij zowel mij als die machinist voor dat leed behoedde. Dat ik nog leef en tot berouw en bekering ben gekomen, heb ik aan Hem te danken. Daar ben ik volledig van overtuigd. Ik ben ongelofelijk dankbaar dat ik nog leef en de machinist geen trauma bezorgd heb. Als je of u door grote psychische problemen heengaat en het leven niet meer ziet zitten, willen mijn man en ik altijd hulp bieden. Wij weten allebei wat het is om zo diep in de put te zitten, dat we zelfmoord serieus overwogen. Jezus gaat altijd dieper en heeft ons er ook doorheen geholpen. Dat wil Hij bij u dus ook doen. Als u behoefte heeft om hier verder over te praten, kunt u een bericht achterlaten op het contactformulier van deze website. 

Aantal bezoekers